Radioloogia

Filmide ilmutamise ja pimikutarbed

Negatoskoobid, pimikutarbed

Kiirguskaitsematerjalid

  • Erinevad pliist kaitsetarindid (plekk, plaadid, tellised jms)