Radioloogia

Röntgenfilmid ja kemikaalid

Radioloogilised abivahendid

Kiirguskaitsevahendid

Jämesoolekateetrid

Kiirguskaitsematerjalid

  • Erinevad pliist kaitsetarindid (plekk, plaadid, tellised jms)