Labor

Labori kuluvahendid, histokassetid

Patoloogia labori instrumendid, reagendid ja kuluvahendid, hoiukapid, formaliini tõmbekapid

Patoloogia labori kulutarvikud ja reagendid, koevärvid

Laboritarvikud ja instrumendid

Isikukaitsevahendid

Immunoloogia reagendid (ELISA kitid, immunoblottid, mikroblotid), pool- ja täisautomaatsed analüsaatorid

Immunohistokeemia antikehad, reagendid

Tsütotsentrifuugid ja kuluvahendid

Rakukultuuri reagendid, söötmed ja antikehad. Immunomagnetilise eraldamise vahendid ja instrumendid.ELISA kitid ja labori kulutarvikud.

Genoomika, proteoomika reagendid ja instrumendid. Bioluminestsentsi reagendid ja luminomeetrilised plaadilugerid. DNA-l põhineva isikutuvastuse lahendused kohtumeditsiini.

IVF mikropipetid

Veepuhastussüsteemid ja -seadmed

Laboriklaas, laboritarvikud, laborianumad

Automatiseeritud DNA-RNA eraldamise seadmed, pipeteerimisjaamad. Valkude ja nukleiinhapete kvaliteedi ja keemiliste omaduse analüsaatorid ja reagendid. Luminestsentsil põhinevad immuun-analüüsi reagendid ja instrumendid. Covid-19 tüvede tuvastamise Real-T

Laboriplastik, kuluvahendid