Anestesioloogia ja intensiivravi

Anesteesiagaasid, parenteraalsed toitelahused, hemodialüüs, pidev neeruasendusravi- ja tarvikud

Operatsioonitoa abivahendid (geeltooted), patsiendi positsioneerimispadjad

Anesteesia ja päästemeditsiini valdkonna tooted

Narkoosiaparaadid

Infusiooni- ja transfusiooni soojendussüsteemid

Vastsündinute jälgimis- ja soojendusseadmed

Fototeraapia lambid

Intensiivravitarvikud

Trahheostoomia ja intubatsioonitoru fikseerimisvahendid, jäsemete ja dreenide fiksaatorid

Hüpotermiaseadmed, defibrillaatorid

AED defibrillaatorid

Süstla- ja infusioonipumbad

Patsiendimonitorid, pulssoksümeetrid

Infusioonivahendid

Vaagnafiksaatorid, luunõelad fast 1